First days together with Yo /Първи срещи с Йоанка


16.09.2008-Ден преди да се срещнем /A day before  we meet

17.09.2008, 05.00 a.m.- Yo-several minutes old /Йо на няколко минути ...


Yo these days-already four :
Няма коментари:

Публикуване на коментар