На гости у Фарел;)


Финално асистентката ми, силно развълнувана и тонално подготвена за срещата;)