Retro story with a girl III /aрт, children, portrait, детска фотография, stock photography /

Още "картички" от сесията...