Retro story with a girl II

...както и продължение на наченатата тема " Polka Dots"- след натюрмортите малко детски портрети)

Няма коментари:

Публикуване на коментар