За мен/ About me & FAG

"Фотографията не може да бъде научена. Тя се случва извън волята на фотографа, понякога противно на неговите намерения и тогава е истинска в същността си. Останалото е имитация. "
 
  I measure time by the clicks of my camera’s shutter. Photography is everything. It’s a lifestyle, a mindset, a love, an addiction, a complete dedication.
David Mielcarek


Photography is 90% seeing and 10% Photographing.
James NachtwayЗа мен
Занимавам се с фотография от 9 години като първите мои любителски сесии- по- конкретно още първата ми портретна детска сесия ми донесе няколко награди, последваха още няколко такива, което беше стимулът да реша да се посветя на фотографията- освен огромното ми удовлетворение от самата работа. Така в рамките на първите 3 години от творческата ми работа в артистичната фотография имам присъдени 13 награди в областта на художествената фотография- у нас и в чужбина.
2008 бележи нов етап- появата на дъщеря ми. Новият човек несъмнено променя живота на жената, иска изцяло посвещение за дълъг период от време. Естествен развой са  и предложенията за поръчки, които постепенно във времето станаха приоритет.

Често задавани въпроси

1.броят на кадрите:    
                                     
Поради спецификата на работата, броят на направените кадри варира-в зависимост от сработката, "лекотата", с която позира клиентът/  моделът/. Моята работа е да се опитам максимално да предразположа клиентите си и да извадя най-доброто от тях като излъчване и физически данни. Всяко лице, тип тяло има своите силни и слаби "ъгли"- добрият фотограф трябва да умее да ги "види, нещо повече- трябва да умее да "вижда"и това, което е под "повърхността"...


2.Стилът ми на снимане
Опитвам се да бъда гъвкава така че в работата си съчетавам репортажа с художествения подход- в зависимост от изискванията на клиента и крайната цел на заснемането.

3. Срок на предаване 

3-30 дни в зависимост от натовареността. 

4. Публикуването...


... в сайта и профилите ми с цел демонстриране на професионалните ми умения  е съгласно ЗАПСП. Клиентът може да откаже  публикуване, което се уговаря допълнително.


5.  Нямате право да...

...използвате снимките с комерсиална цел, когато  снимките са заснети   за лична употреба. В такива случаи се уговарят допълнително условия.

...манипулирате и преработвате снимките/ винетиране, софт филтри и всякакъв друг тип редакции/. Черно-белите и винетирани версии са част от авторската обработка.

6. Съхраняване на файловете

С цел гарантиране на съхранението е добре файловете да се дублират, добър вариант е външен диск освен носителя, на който се предават или  копират.
 Файловете се съхраняват на мой носител в рамките на период от 2 г. след което се изтриват.